Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Without you I'm nothing...
Without you I'm nothing...

....αλλά δεν θα το μάθεις ποτέ